Definice skutečného sídla dle GFŘ:
  • Místo kde jsou přijímána zásadní a strategická rozhodnutí týkající se řízení, místo kde se schází vedení: jednatel nebo jednatelé zásadní rozhodnutí přijímají v sídle, nikdo neprokáže opak.
  • reálné místo výkonu ekonomické činnosti: je místem odkud je firma řízena, místem kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí, nikoliv kde je zboží baleno, kde pracuje skladník atd., opět tedy v místě sídla.
  • Místo, kde je plynule kontaktní: každý klient virtuálního poskytovatele je v sídle kontaktní a může se zde s úřady scházet, kdykoliv je k tomu vyzván... To, že není neustále přítomen vůbec ničemu neodporuje, žádný zákon ani vyhláška nenařizuje jednateli, aby byl v práci když on sám nechce, a to i v případě, kdy má daný subjekt v místě sídla zřízenou provozovnu, pokud není určena pro styk se zákazníkem.
  • Místo, kde je dohledatelný: označení na vnější (neustále dostupné) části budovy dle zákona většina poskytovatelů sídel splňuje.
  • Poskytovat z tohoto místa požadovanou relevantní součinnost za účelem výkonu řádné správy daní, umožnění průběhu daňové kontroly, atd.: samozřejmě každý poskytovatel umožní použít prostor pro státní kontroly a uložení účetních dokladů v archivech / spisovnách.

Žádného postihu není třeba se obávat, neboť finanční sankce může být udělena jen daňovému subjektu, který má odlišné „formální“ sídlo od sídla „skutečného“ a neoznámí správci daně tuto skutečnost, což nikdo s ohledem na shora uvedené být nemůže, a proto není povinen daný formulář vyplňovat a správci daně podat. Stejně tak není možné, aby byl daňový subjekt označen za nespolehlivého plátce, protože o nespolehlivosti plátce je možné rozhodnout pouze v případě, kdy správce daně vyzve daňový subjekt k místnímu šetření a daňový subjekt se na základě předchozí výzvy nedostaví osobně nebo v zastoupení k danému místnímu šetření.

Jinými slovy, pokud by Vás jakýkoliv finanční úřad oslovil s dotazem, zda i Vaše společnost není povinná dotyčné oznámení o změně registračních údajů podat a oznámit v něm tak Vaše „skutečné sídlo“, můžete jednoznačně reagovat, že Vaší společnosti se tato skutečnost netýká, protože pakliže zásadní rozhodnutí a řízení společnosti realizujete v Praze, účetnictví rovněž archivujete v Praze a zkrátka všechny podmínky definované pro pojem „skutečné sídlo“ beze zbytku splňujete, nejste touto povinností nijak vázáni a netýká se Vás.
Čtěte než začnete vyplňovat formulář o skutečném sídle - prohlédněte si vzorové OTÁZKY SPRÁVCE DANĚ

     Protože dosavadní postup lokálních finančních úřadů ve věci posuzování místní příslušnosti u daňových subjektů není úspěšný a zcela jistě je pro tyto úřady velmi náročný, GFŘ vydalo nové upozornění určené přímo daňovým subjektům.

Na základě upozornění GFŘ ze 6.2.2015 týkajícího se oznámení „skutečného sídla“ daňového subjektu za předpokladu, že se liší od sídla „formálního“ doporučujeme, aby daňový subjekt tento formulář „oznámení o změně registračních údajů“ vůbec nevyplňoval a nepodával, neboť sídlo každého našeho zákazníka není jen formální, ale zejména skutečné a naprosto splňuje všechny podmínky, které GFŘ pro pojem „skutečné sídlo“ stanovuje.

Doporučujeme
Zde může být Vaše reklama
Zne může být Vaše reklama